Kategoriler
Sepetiniz

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi 

1. TARAFLAR
1.1.SATICIYA AİT BİLGİLER

Firma Unvanı: İçerik Yağmuru Vergi Dairesi: Kasımpaşa Vergi Numarası: 2410437627 Adres: Keçeci Piri Mahallesi Florya Sokak No: 2 İç Kapı No:3 Beyoğlu/İstanbul Telefon: 02122643520 Web: www.icerikyagmuru.org

1.2.ALICIYA AİT BİLGİLER

Alıcı: İçerik Yağmuru Online Üyelik Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle İçerik Yağmuru üyesi olma talebinde bulunan ALICI, Online Üyelik Portalı üzerinden beyan etmiş olduğu e-posta adresinin İçerik Yağmuru tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu ALICI'nın SATICI'ya www.icerikyagmuru.org uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, İçerik Yağmuru Online Üyelik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu ve internet sitesinde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen hizmetin (“Hizmet”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SÖZLEŞMEYE KONU HİZMET BİLGİLERİ VE SATIŞ BEDELİ

3.1. Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, türü, satış bedeli ve ödeme koşulları ilgili faturada belirtilmektedir.

ÜRÜN BİRİM FİYAT (TL) ADET TOPLAM (TL) ÖDEME TOPLAM (KDV DAHİL)

3.2. SATICI tarafından sunulan tüm Hizmetler mesafeli sözleşmeler hükümlerine tabi olacaktır.

3.3. SATICI tarafından ALICI’ya ödeme yapabileceği tek bir yöntem sunulmuştur. ALICI tarafından İnternet Sitesi üzerinden Hizmet alınması halinde altyapısı iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“iyzico”) tarafından sağlanan online ödeme yöntemiyle kredi kartı bilgilerini girerek ödeme gerçekleştirilecektir.

3.4. Sözleşme konusu hizmetin 1 yıllık sınırsız erişim olduğu durumda ALICI’nın, SATICI tarafından İnternet Sitesi’nde sunulan eğitimlerin tamamına 1 yıl boyunca erişim hakkı olacaktır. 1 yıllık sınırsız erişim başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar İnternet Sitesi’ne yeni eklenen eğitimler de otomatik olarak ALICI’nın hesabına eklenecektir.

Fatura Bilgileri Adı Soyadı: Adres: Telefon: E-Posta:

4. GENEL ŞARTLAR
4.1. Hizmet, İnternet Sitesi’nde veya değişiklik durumunda SATICI tarafından belirlenecek olan internet sitesinde ifa edilecektir.

4.2. Kişinin şirketin satışa sunduğu ürünü/hizmeti satın alması için, satış işlemlerinin yapılacağı internet sitesine üye olması zorunludur.

4.2.1. ALICI İnternet Sitesi üzerinden siparişini tamamladıktan sonra kendisine ödeme yapmak üzere kredi kartı bilgilerini girmesi istenecektir. Kredi kartı bilgilerini girdikten sonra işlemini tamamlayacaktır.

4.2.2. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan üyenin e-posta adresine satın alma isteminin şirkete ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gelecektir.

4.2.3. Ürün/hizmet alımının eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde söz konusu ürün ve hizmete ait e-fatura ya da e-arşiv fatura en geç 30 iş günü içinde üyenin sözleşmede belirtilen adresine gönderilecektir.

4.3. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden ödemelerini takip edebilir.

4.4. ALICI'nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde ALICI bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.5. ALICI'nın sipariş verdiği hizmet bedelini ödememesi ya da seçmiş olduğu ürüne/hizmete ait satış bedelinin kredi kartı hesabında gerekli meblağ olmaması sebebi ile tahsil edilememesi durumunda Hizmet satışı gerçekleşmeyecektir. ALICI, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda SATICI'nın herhangi bir hizmet sunmakla yükümlüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden Hizmet satın almış ise bu Hizmet’i üçüncü kişilere kullandırtamaz veya satamaz. SATICI, çoklu erişime müsaade edilen kurumsal satışlarda, SATICI’ya kişisel bilgileri verilen kişilerin Hizmet’i kullanmasına izin verebilir.

4.7. SATICI haklı bir sebebe dayanmak suretiyle sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü ALICI'ya eşit kalite ve/veya fiyatta farklı bir hizmet sunmak suretiyle yerine getirebilir.

4.8. ALICI işbu Sözleşme ve İçerik Yağmuru Online Üyelik Sözleşmesi’nden doğan haklarını ve üyeliğini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

4.9. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden satın almış olduğu metinlerin İçerik Yağmuru tarafından siteden kaldırılabileceğini ve İçerik Yağmuru’nun internet sitesini kapatma hakkının saklı bulunduğunu ve bu durumlarda SATICI’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumlar hariç olmak üzere İçerik Yağmuru, satın alınan metinlere süresiz olarak erişim hakkı sağlar.

4.10. ALICI, İnternet Sitesinde açıklanan özelliklerin her içerik için uygulanmayacağını anlamakta ve kabul etmektedir. Ayrıca bu özelliklerin sunulacağı özgün içerikler açısından da, SATICI’nın iş takvimine bağlı olarak bu özellikleri iptal etme hakkı saklıdır. Bu durumda ALICI, SATICI’nın sorumlu olmayacağını ve SATICI’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. SATICI, İnternet Sitesi’nde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

4.12. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden satın alacağı içeriklerde, metinlerin tamamlanmasına kadar olan süreçte programı veren danışman ile arasında meydana gelebilecek her türlü kişisel etkileşimden kendisinin sorumlu olduğunu, SATICI’nın sorumluluğunun eğitim programının tamamlanmasını takip etmekle sınırlı olduğunu, bunun dışında anlaşmalı olunan danışman ile yaşanabilecek kişisel anlaşmazlık, uyuşmazlık ya da benzeri olumsuz durumlardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. ALICI, içeriklerin tesliminden önce satın alınan hizmetlerin bedellerinin seçilen ödeme aracı ile ödemek zorunda olduğunu aksi takdirde hizmetlerin kendisine teslim edilmeyeceğini kabul eder.

4.14. ALICI, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır.

4.15. Ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Sipariş karşılığı fiş/fatura/e-fatura siparişi alan SATICI tarafından düzenlenir.

4.16. Sözleşme konusu hizmetin yıllık abonelik olduğu durumda, yıllık abonelik süresi sona ermeden önce ALICI tarafından aksi talep edilmediği sürece, sürenin bittiği gün abonelik otomatik olarak bir yıl için daha yenilenecek ve kayıtlı kredi kartından ödeme tahsil edilecektir.

5. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. ALICI satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler ve diğer eğitim materyallerinin tüm telif haklarının SATICI’ya ait olduğunu kabul eder ve SATICI’dan izin almadan şifrelerini ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder.

5.2. ALICI’nın siparişe konu olan ürüne/hizmete çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse, ALICI şirket tarafından uyarılır ya da ürüne/hizmete erişimi iptal edilebilir. Bu durumda ödenen ücret iade edilmez.

6. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. SATICI, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı” na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ALICI’ya sunmakla mükelleftir.

6.2. SATICI, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti ALICI’ya sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede ALICI’ya bildirmekle mükelleftir.

6.3. ALICI, eğitim kapsamında yapılan “Sertifika Testi”nde yüzde 80 ve üzerinde başarı göstermesi halinde, sertifika almaya hak kazanacaktır.

7. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

7.1. ALICI, Tüketici Mevzuatı uyarınca, işbu Sözleşme’nin onaylanarak, Hizmeti satın alma tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde İnternet Sitesi üzerinden ya da [email protected]çerikyagmuru.org adresine e-posta göndererek, cayma bildirimini SATICI’ya bildirmek kaydıyla sözleşmeden cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda söz konusu satın alma 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ALICI’ya iade edilecektir.

7.2. 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmadan önce ALICI’nın, SATICI’dan satın aldığı içeriklere başlanması Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, ilgili içeriklerin yazımına başlanması ile birlikte ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.

8. 1 YILLIK SINIRSIZ ERİŞİM PAKETİNİN İPTALİ

8.1 ALICI, 1 yıllık sınırsız erişim paketini iptal etmek istemesi durumunda, bu talebini, satın alma işleminden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, kağıt üzerinde ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile SATICI’ya yöneltmelidir. İptal talebinin SATICI’ya yöneltilmesi ile paket derhal iptal olur.

8.2 ALICI’nın, yukarıda belirtilen süreye uymasının yanı sıra, herhangi bir dersi bitirmemiş olması da iptal talebinde bulunabilmesinin bir şartıdır.

8.3 ALICI’nın 1 yıllık sınırsız erişim paketi için ödemeyi taksitle yapmış olması durumunda, ilk ay için ödenen taksit kesilir ve ALICI’ya iadesi söz konusu olmaz. Ödemenin peşin yapılmış olması durumunda ise, ödenen toplam tutarın 1/12’si kesilir, geri kalan tutar SATICI tarafından 15 (on beş) gün içinde ALICI’ya iade edilir.

9. MÜCBİR SEBEP

9.1. Şirketin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve şirketin kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince şirket yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile üyeye durumu bildirecektir.

10. KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ:

10.1 ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

10.2. ALICI internet sitesi üzerindeki ilgili sayfadan iade talebinde bulunur.

10.3. SATICI, ödenen tutarın tamamının, ALICI’ya ödenmesi için, iyzico ödeme sistemi üzerinden iade işlemini başlatır.

10.4. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, iyzico ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz.

10.5. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile ödemenin iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda bahsedilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. İade işleminin sonuçlanması, bankanın hızına bağlı olarak birkaç iş günü sürebilir.

10.6. Kredi kartına iade, SATICI’nın iyzico tarafından sağlanan online ödeme sistemi üzerinden bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

11. İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI'nın hizmet satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

12. YÜRÜRLÜK

12.1. İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

12.2. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.3. www.icerikyagmuru.org sitesinde yer alan KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu, İçerik Yağmuru Üyelik Sözleşmesi ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, İçerik Yağmuru Ajansı olarak hedefimiz; İçerik üretimi ve sosyal medya hizmetleri alanında işletmelere en optimum şartlar ile destek olmaktır. Satış Sözleşmemiz, Kullanım Koşullarımızın da bir bölümünü oluşturur. İçerik Yağmuru’ndan İçerik üretimi ve sosyal medya alanında hizmet satın alımı gerçekleştirerek, Kullanım Koşullarını, Satış Sözleşmesi hükümlerini ve Gizlilik Beyanını okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası ve/veya sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikayetinizin olması durumunda, herhangi satın alma işlemi gerçekleştirmeden ve siparişinizi onaylamadan önce, iletişim sayfalarımızı ziyaret etmenizi ve bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Sitemizden hizmet satın alınarak, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dolayısı ile sitemizden hizmet satın aldığınızda, hizmetlerimiz ile ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan Sözleşme hükümlerinin aynen uygulanacağını önemle belirtiriz.

Ayrıca, hizmeti satın alarak; hizmeti satın almadan önce; 

 1. firmamız ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini 
 2. Satın aldığınız bilete ve hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları
 3. Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini
 4. uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair sözleşmesel bilgileri
 5. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15-ğ ve 15-h maddelerine istinaden cayma hakkınızın olmadığını ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Siparişlerinizi onaylamadan önce, sizlerden onayınız kapsamında, yazılı şekilde ön bilgilendirme onayı alındığını ve ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ayrıca ve önemle vurgularız. İlaveten, işbu sözleşme ve ön onay ile hizmet satın alma siparişinizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz” konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle bilmenizi isteriz.

Sözleşme Kapsamı

Satın alınan hizmet karşılığında İçerik Yağmuru’nun sunacağı Hizmet(Sosyal medya yönetimi/reklamı, çeşitli içerik metinleri, grafik hizmeti, dergi hizmeti) kapsamında İçerik Yağmuru Ajansı aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeyi taahhüt eder.

 1. İçerik Yağmuru müşteri için teklifte belirtilen hizmet bedelinin karşılığı olan bütçe çerçevesinde ‘’Hizmetler’’ başlığı altındaki seçeneği/seçenekleri sağlamayı taahhüt eder.
 2. İçerik Yağmuru Müşterinin anahtar kelimeleri, içerik metinleri, içerik görselleri, diğer Kampanya özelliklerinin Google Ads Qualified Professional sertifikalı bir personel tarafından yönetilmesi ve iyileştirilmesi işlemlerini yapmayı taahhüt eder.
 3. İçerik Yağmuru ilgili Müşterinin internet sayfalarıyla ilgili reklam istatistiklerinin ve yönetim panelinin Müşteri tarafından belirlenecek temsilciye iletilmesi işlemini de kabul ve taahhüt eder.
 4. İçerik Yağmuru Müşterinin reklam Kampanyası için e-posta ve telefon ile teknik destek vermeyi taahhüt eder. Müşteri, İçerik Yağmuru ile online toplantılar talep edebilir.
 5. Müşteri satın aldığı hizmet bütçesini istediği anahtar kelimeler, istediği ürün/hizmet grubu için istediği ziyaretçi başı maliyet teklifi ve istediği günlük bütçe ile kullanabilir. Kampanya hazırlandığı zaman bu rakamlar reklam uzmanımız tarafından optimum yarar sağlayacak şekilde belirlenecektir. İstenildiği zaman kolayca değiştirilebilir.
 6. Müşteri kendisine sunulan yönetim paneli ya da e-posta/telefon desteğini kullanarak satın aldığı hizmetler konusunda bir önceki hizmetin teslim tarihinden 1 hafta önce olması kaydıyla değişiklik talebinde bulunabilir.
 7. Kampanya çerçevesinde elde edilebilecek ziyaretçi sayıları arasında bütçe ve tekliflerle orantılı bir artış/azalma olabilir. Reklamın yayında kalma süresi belirlenen günlük bütçe ile ilgilidir. Harcanmayan bütçeler bir sonraki güne aktarılmaktadır. Reklamlarla ilgili tüm teknik dinamikler Google, Facebook ve Instagramın Global olarak belirlediği ve sağladığı teknolojilerle uyumludur.
 8. Reklam konumları ve reklamlardan sağlanan trafik belirlenen tekliflere, rekabete ve kalite puanına bağlı olarak dönemsel olarak değişebilir.
 9. Reklamlarınız için özel Akıllı Fiyatlandırma teknolojisi kullanılır. Bu sayede gerçek maliyetiniz her zaman teklif ettiğiniz ziyaretçi başı maliyetinden daha düşük olur.
 10. Reklamlarınız için yapılan sahte/geçersiz tıklamalar Google’ın özel teknolojisi ile filtrelenir ve ücretlendirilmez.
 11. Müşteri, mevcut bütçesi sona erdikten sonra ya da henüz bitmeden dilediği zaman yeni bütçe satın alabilir.
 12. Sözleşme dahilinde aşağıdaki hizmetler ücretsiz olarak verilecektir:
  • 7/24 E-posta Desteği
  • Özel Müşteri Temsilcisi
  • Telefon Desteği
  • Online Toplantı Desteği
  • Geri Dönüşüm Takibi ve Optimizasyonu
  • Akıllı Fiyatlandırma
  • Stratejik Tekliflendirme
  • Anahtar Kelime Çalışmaları
  • Negatif Yerleşim Çalışmaları
  • Otomatik Teklif Stratejileri
  • Anahtar Kelime Planlayıcı


Garanti Koşulları

Bu Sözleşme kapsamında garanti koşulları aşağıdaki gibidir.

 1. İçerik Yağmuru, Müşterinin hizmeti satın alması akabinde dijital pazarlama ve web tabanlı yazılımlarına yönelik taahhüt ettiği hizmetleri sağlayacaktır.
 2. Müşteri gönderilen iletişim bilgilerinin doğruluğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder. Müşterinin göndermiş olduğu iletişim bilgilerinin doğruluğu yine Müşterinin sorumluluğunda olup, bu konulardan doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır.
 3. İçerik Yağmuru sağladığı hizmet üzerinden Müşterinin internet sayfasında hukuka, adaba, ahlaka, kamu düzenine aykırılık teşkil eden fiil ve eylemlerini tespit ettiği takdirde; tespit ettiği tarihten itibaren Müşteriye haber vermeksizin ve hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin reklamları kaldırma hakkına sahiptir. İçerik Yağmuru Müşterinin gerçekleştirdiği ticari aktivitelerden ve web sayfasının içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 4. İçerik Yağmuru tarafından yönlendirilecek, Müşteriye ait internet sayfalarının içeriğinde hiçbir sebebe dayanmayan, kişisel kin, garez ve benzeri nedenlerle herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık ile ilgili sadece kötüleme amaçlı olan içerik göndermek; ziyaretçi ve üçüncü kişilere yönelik gereksiz argo kelimeler kullanmak; herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık üzerinde infiale yol açacak içerik göndermek; yorum amacı taşımayan, güdümlü, yönlendirmeli, sadece siyasi, dini ve kültürel propaganda amacı taşıyan içerik oluşturmak; kendisine ait olmayan bir içeriği telif haklarını yok sayarak göndermek;  birbirlerinin kişisel haklarına müdahale etmek ile cezai işlem gerektirecek yasalara aykırı her bir durum yasaktır.  İçerik Yağmuru, bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği internet sayfasında yayınlayan Müşteri bu durumdan bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 5. İçerik Yağmuru, Müşteriye ait internet sayfalarını önceden gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya Müşteri tarafından yapılmış sayfalar için sorumluluk almaz. İçerik Yağmuru, Müşterinin sözleşmeyi yukarıda değinilen sebeplerden herhangi biri ile ihlal ettiğini veya içeriği İçerik Yağmuru’na veya kullanıcılarından herhangi birinin işine veya şahsiyetine zararlı olduğunu tespit etmesi halinde Müşteri  İçerik Yağmurunun sözleşmeyi hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin tek taraflı olarak fesih edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 6. İçerik Yağmuru Müşterinin tüm dijital pazarlama verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır.
 7. Müşterinin dijital ortamda hizmet satın alma aşamasında gerçekleştirdiği onayı sözleşme koşullarının kabul edildiği anlamına gelir ve sözleşme niteliğindedir.

Hizmetlerimiz ile İlgili Kanuni Şart ve Koşullar

 1. Kural olarak, tüm hizmet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15-ğ ve 15-h maddelerine istinaden satın aldığınız hizmetlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır.
 2. Kişisel bilgilerinizin İçerik Yağmuru ile paylaşılmasını istemez iseniz, hizmeti satın almadan önce, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Beyanını” dikkatlice okumanız gerekmektedir.
 3. Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, önceden onaylarınız alınmak kaydıyla sizlere gönderilebilir. Bu onayın, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilmesi mümkün olduğundan, sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini istemez iseniz, elektronik ileti gönderilmesi” bölümündeki onay işaretini kaldırmanız gerektiğini hatırlatırız. Ayrıca, dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilme hakkına da sahipsiniz. Buna karşın, kendinizle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermeniz hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacağını da belirtiriz.
 4. Ayrıca, hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair sizlerin bilgilendirilerek ve size reddetme imkânı sağlanarak iletişim bilgilerinizin edinilmiş olması hâlinde, önceden izniniz alınmaksızın aynı veya benzer hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım ve/veya değişiklik hizmetleri için haberleşme yapılabilmesi de hukuken mümkündür.
 5. Bununla birlikte, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve bu kapsamda verdiğiniz izinleri geri alma hakkınız saklıdır ve bu talebinizin tarafımıza her türlü yolla iletilmesi yeterlidir.
 6. İşbu sözleşme metni, sözleşmenin kurulmasından sonra, İçerik Yağmuru dataları tarafından saklanmakta olup, bu sözleşmeye, revize tarihleri itibariyle sitemizin Gizlilik ve Hizmet Sözleşmesi bölümünden kolayca erişebilirsiniz. Dilerseniz, sözleşmenin çıktısını almak suretiyle, fiziki kopyasına da kolayca erişebilirsiniz. Dolayısı ile sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının sizler tarafından kolayca sağlanmasına ve saklanmasına imkan sağlandığını bilmenizi isteriz. Sözleşmeye erişiminiz, sitemize erişimin sağlanması ile doğru orantılı olacak şekilde devam edecektir.
 7. Sitemizin kullanımına ve işbu sözleşmeye dair gizlilik kuralları, Gizlilik ve Hizmet Sözleşmesi kısmında detaylı şekilde belirtilmiştir. Bu kapsamda, Gizlilik Beyanı hükümlerini dikkatlice okumanızı, incelemenizi ve farklı talepleriniz var ise tarafımıza bildirmeniz gerekeceğini bilgilerinize sunarız. Gizlilik Beyanı, işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme ile birlikte aynen uygulanacak ve hüküm ifade edecektir. Dolayısı ile işbu Sözleşmeyi ve/veya hizmet satın almayı onaylayarak, Gizlilik Beyanı hükümlerini de kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz.
 8. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartları sizler tarafından açıkça görülmektedir. Dolayısı ile hizmeti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı yineler, siparişi onaylamadan önce tüm sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.
 9. İçerik Yağmuru, sizlerle ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Ayrıca, kişisel verilerinizin sizlerin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletilemeyeceği ve sizlere bildirilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanılamayacağını da belirtiriz. Ayrıca, kişisel verilerinizin muhafazasına ve kullanımına dair detaylı bilgilerin tümüne, Sitemizin, Sözleşmelerimiz” bölümünde yer alan Gizlilik Beyanı” bölümünden ulaşabileceğinizi belirtir, Gizlilik Beyanı’nın işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu yineleriz.
 10. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. İçerik Yağmuru; hizmeti satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketicileri önceden bilgilendirmiş olup, hizmeti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri hakkında tarafınıza ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılacağınızı ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu da belirtiriz.

İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle müşterilerimizle sulhen gidermeye çalışmak temel hedefimizdir. Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden hizmet satın alan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebileceğini bilmenizi isteriz. Ayrıca, sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını belirtiriz.