Kategoriler
Sepetiniz

Kişisel Veri Politikası


Kişisel Veri


“Kişisel Veri” sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. İnternet Sitemiz’e gönderdiğiniz veya İnternet Sitemiz vasıtasıyla topladığımız ve/veya erişilebilir formda sakladığımız bilgiler kişisel veri kapsamına girer. Kişisel verilere örnek olarak adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, kimlik numaranız, fatura adresiniz ve bizimle paylaştığınız fatura bilgileri, finansal bilgileriniz, internet protokol (IP) adresiniz, kurumsal müşteri iseniz ticari unvan, vergi dairesi ve numarası ve tercihinize bağlı olarak bize verdiğiniz veya erişmemize onay verdiğiniz bilgiler sayılabilir.


İçerik Yağmuru’nun İşlediği Kişisel Veriler


İnternet Sitemiz’de veri alanlarına girdiğiniz kişisel bilgiler İçerik Yağmuru tarafından işlenir. Çeşitli konularda bilgi almak, İçerik Yağmuru programlarına kayıt olmak, İçerik Yağmuru ile irtibat kurmak, iş başvurusunda bulunmak veya anketlere yanıt vermek gibi amaçlarla İnternet Sitemiz üzerinden aşağıdaki bilgilerinizi gönderebilirsiniz:


 • • İnternet Sitemiz’ e kayıt olmak için kullanıcı adınızı, parolanızı ve e-posta adresiniz,
 • • İnternet Sitemiz aracılığıyla sunduğumuz hizmetlere ilişkin olarak değerlenmesini ve incelenmesini istediğiniz hizmet verileri,
 • • Üçüncü şahıs hesaplarıyla (Google ya da Facebook hesabınız gibi) kayıt olmak istiyorsanız, bu kayıt esnasında ilgili üçüncü şahıs hesabının size ait olduğu bilgisi,
 • • İnternet Sitemiz aracılığıyla Yayıncılar’la akdedilecek hizmet sözleşmelerinde bedelleri tahsil edebilmemiz için kredi kartı bilgilerinizi ve İnternet Sitemiz’de çalışan Yazarlar’a ücretlerinin ödenebilmesi adına banka hesap bilgileriniz,
 • • İsteyerek paylaştığınız diğer veriler


Bunlara ek olarak, İçerik Yağmuru siz çevrimiçi olarak bilgi vermeseniz dahi İnternet Sitemiz’e yapmış olduğunuz ziyaretler hakkında bilgi toplar. Tarayıcı tipiniz, tarayıcı diliniz, işletim sisteminiz, internet protokol (IP) adresiniz, İnternet Sitemiz’i ziyaret etmeden önce ve sonra ziyaret ettiğiniz sitelerin URL’leri, sizi İnternet Sitemiz’e götüren web aramanız, görüntülediğiniz web sayfaları, görüntülediğiniz reklamlar ve İnternet Sitemiz’de tıkladığınız bağlantılar bahsi geçen bilgilere örnek olarak sayılabilir.


İçerik Yağmuru işlediği kişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK/Kanun) ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin gerekli kıldığı kapsamda tedbirleri alarak korur. Ek olarak, İçerik Yağmuru kişisel verileriniz için sosyal beklentilere uygun tedbirler de alır.


Kişisel verilerinizi İçerik Yağmuru’na sağlayarak bu bilgilerin toplanmasına, aktarılmasına, depolanmasına ve dolayısıyla işlenmesine açıkça rıza gösterirsiniz. İçerik Yağmuru İnternet Sitemiz’e sunduğunuz kişisel verilerinizi, sorularınıza yanıt vermek ve size etkin şekilde yardımcı olmak amacıyla kullanır.


İçerik Yağmuru çevrimiçi sunduğunuz kişisel verileri çevrimdışı sunduğunuz kişisel verileriniz ve/veya üçüncü kişilere temin edilen verileriniz ile birleştirebilir. İçerik Yağmuru, bu birleştirilmiş kişisel verileri İnternet Sitemiz’i daha iyi tasarlamak, bilgileri size iletmek, pazarlama ve araştırma faaliyetlerimizi geliştirmek ve diğer ticari işlemleri kolaylaştırmak amacıyla kullanır.


Gizliliğinizi korumak amacıyla, özellikle talep etmediğimiz bilgileri sunmayarak İçerik Yağmuru’nun hakkınızda topladığı kişisel verilerin miktar ve türünü sınırlayabilirsiniz.


İçerik Yağmuru, hizmetlerini pazarladığı ve/veya bir faaliyeti birlikte yürüttüğü üçüncü kişilerle kişisel verilerinizi paylaşabilir. İçerik Yağmuru iş faaliyetlerini yürütmek amacıyla irtibat kurduğu üçüncü kişilerle de bilgilerinizi paylaşabilir. Özellikle kredi kartı bilgileriniz ve banka hesap bilgileriniz, mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydı ile anlaşmalı olduğumuz ödeme kuruluşu sistemleri işleticileri ile paylaşılabilir.


İçerik Yağmuru’nun yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere İçerik Yağmuru’nun yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.


Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler


İnternet Sitemiz vasıtasıyla sunduğunuz kişisel verilere sınırlı sayıda İçerik Yağmuru çalışanı erişir. Çalışanlarımız gizliliğin önemi, ziyaretçilerin verilerinin mevzuata uygun ve güvenli şekilde işlenmesi ve yönetilmesi konusunda eğitimlidir.


Kişisel verilerin korunması İçerik Yağmuru için büyük önem taşır. İçerik Yağmuru, kişisel verilere yetkisiz erişilmemesi ve/veya bu bilgilerin kaybolmaması, hatalı kullanılmaması, ifşa edilmemesi, değiştirilmemesi veya imha edilmemeleri için gerekli önlemleri alır.


İçerik Yağmuru, kişisel verilerinizin gizliliğinin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. İçerik Yağmuru‘nun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen, İnternet Sitemiz’e ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, İçerik Yağmuru bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.


Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları


İçerik Yağmuru’nuntopladığı bilgiler, İçerik Yağmuru’nun hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek ve veritabanını zenginleştirerek bu veritabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. İçerik Yağmuru bu bilgileri web sitesi yönetimi, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır. Ancak bilgilerinizin, anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür.


İçerik Yağmuru tarafından saklanan verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde İçerik Yağmuru’nun bu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. İnternet Sitemiz’i her ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, işletim sisteminiz, kullandığınız tarayıcınız (chrome, explorer vs.), bağlantı zamanı ve süre bilgileriniz ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; izniniz gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerinizin 3. şahıslarla paylaşılmamak kaydıyla İçerik Yağmuru tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.


Toplanan kişisel verileriniz, bu verilerin depolanması veya bu metinde yer alan hukuka uygun amaçlarla, denizaşırı ve kullanıcının/üyenin bulunduğu ülke ve yargı bölgesinden başka dünya çapındaki ülkelere, başka bir ülkede bulunan sunuculara aktarılabilir, işleme alınabilir ve depolanabilir. İçerik Yağmuru, kişisel veriler dâhil olmak üzere kullanıcıların/üyelerin bilgilerini, bulundukları yargı bölgesindeki veri koruma yasalarının aynısına/benzerine sahip olmayan başka bir ülke ve yargı bölgesine aktarabilir.


Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri


İçerik Yağmuru tarafından tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıdaki ölçütlerden yararlanırız:


İlgili mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye uyarız. Anılan sürenin sona ermesiyle, bu verileri saklamamızda herhangi bir meşru menfaatimiz yoksa, verileri ilgili mevzuata uygun şekilde imha ederiz ya da anonim hale getiririz. Eğer, örneğin elektronik ticaret mevzuatında olduğu gibi bu verileri belirli sürelerde/süresiz saklama yükümlülüğümüz varsa, imha sürelerinde bunları da dikkate alırız.


İçerik Yağmuru tarafından tabi olduğumuz mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel veriler bu mevzuatta sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde İçerik Yağmuru tarafından re’sen veya veri sahibinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilecektir.


Çocukların Gizliliği


İçerik Yağmuru bilgisi dahilinde İnternet Sitemiz’de çocuklardan (18 yaşından küçükler) kişisel veri toplamaz ve bu bilgileri kullanmaz. Haberdar olmamız halinde,çocukların İçerik Yağmuru ile irtibata geçmesine, İnternet Sitemiz’i ziyaret etmesine ve/veya çevrimiçi veya çevrimdışı veri paylaşmalarına bilgimiz dahilinde izin vermeyiz.


KVKK’nın 11. Maddesi Doğrultusunda Haklarınız


İçerik Yağmuru’na başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • işlenmiş ise bilgi talep etme,
 • • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • • eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • • KVKK çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,
 • • aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarda sayılan yasal haklarınızı kullanmanıza rağmen hizmet sözleşmesi, kayıt tutma yükümlüğümüz ve diğer yasal yükümlülüklerimiz kapsamında belirli kişisel verilerinizi saklarız.


Kişisel Veri


“Kişisel Veri” sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. İnternet Sitemiz’e gönderdiğiniz veya İnternet Sitemiz vasıtasıyla topladığımız ve/veya erişilebilir formda sakladığımız bilgiler kişisel veri kapsamına girer. Kişisel verilere örnek olarak adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, kimlik numaranız, fatura adresiniz ve bizimle paylaştığınız fatura bilgileri, finansal bilgileriniz, internet protokol (IP) adresiniz, kurumsal müşteri iseniz ticari unvan, vergi dairesi ve numarası ve tercihinize bağlı olarak bize verdiğiniz veya erişmemize onay verdiğiniz bilgiler sayılabilir.


İçerik Yağmuru’nun İşlediği Kişisel Veriler


İnternet Sitemiz’de veri alanlarına girdiğiniz kişisel bilgiler İçerik Yağmuru tarafından işlenir. Çeşitli konularda bilgi almak, İçerik Yağmuru programlarına kayıt olmak, İçerik Yağmuru ile irtibat kurmak, iş başvurusunda bulunmak veya anketlere yanıt vermek gibi amaçlarla İnternet Sitemiz üzerinden aşağıdaki bilgilerinizi gönderebilirsiniz:


 • • İnternet Sitemiz’ e kayıt olmak için kullanıcı adınızı, parolanızı ve e-posta adresiniz,
 • • İnternet Sitemiz aracılığıyla sunduğumuz hizmetlere ilişkin olarak değerlenmesini ve incelenmesini istediğiniz hizmet verileri,
 • • Üçüncü şahıs hesaplarıyla (Google ya da Facebook hesabınız gibi) kayıt olmak istiyorsanız, bu kayıt esnasında ilgili üçüncü şahıs hesabının size ait olduğu bilgisi,
 • • İnternet Sitemiz aracılığıyla Yayıncılar’la akdedilecek hizmet sözleşmelerinde bedelleri tahsil edebilmemiz için kredi kartı bilgilerinizi ve İnternet Sitemiz’de çalışan Yazarlar’a ücretlerinin ödenebilmesi adına banka hesap bilgileriniz,
 • • İsteyerek paylaştığınız diğer veriler


Bunlara ek olarak, İçerik Yağmuru siz çevrimiçi olarak bilgi vermeseniz dahi İnternet Sitemiz’e yapmış olduğunuz ziyaretler hakkında bilgi toplar. Tarayıcı tipiniz, tarayıcı diliniz, işletim sisteminiz, internet protokol (IP) adresiniz, İnternet Sitemiz’i ziyaret etmeden önce ve sonra ziyaret ettiğiniz sitelerin URL’leri, sizi İnternet Sitemiz’e götüren web aramanız, görüntülediğiniz web sayfaları, görüntülediğiniz reklamlar ve İnternet Sitemiz’de tıkladığınız bağlantılar bahsi geçen bilgilere örnek olarak sayılabilir.


İçerik Yağmuru işlediği kişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK/Kanun) ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin gerekli kıldığı kapsamda tedbirleri alarak korur. Ek olarak, İçerik Yağmuru kişisel verileriniz için sosyal beklentilere uygun tedbirler de alır.


Kişisel verilerinizi İçerik Yağmuru’na sağlayarak bu bilgilerin toplanmasına, aktarılmasına, depolanmasına ve dolayısıyla işlenmesine açıkça rıza gösterirsiniz. İçerik Yağmuru İnternet Sitemiz’e sunduğunuz kişisel verilerinizi, sorularınıza yanıt vermek ve size etkin şekilde yardımcı olmak amacıyla kullanır.


İçerik Yağmuru çevrimiçi sunduğunuz kişisel verileri çevrimdışı sunduğunuz kişisel verileriniz ve/veya üçüncü kişilere temin edilen verileriniz ile birleştirebilir. İçerik Yağmuru, bu birleştirilmiş kişisel verileri İnternet Sitemiz’i daha iyi tasarlamak, bilgileri size iletmek, pazarlama ve araştırma faaliyetlerimizi geliştirmek ve diğer ticari işlemleri kolaylaştırmak amacıyla kullanır.


Gizliliğinizi korumak amacıyla, özellikle talep etmediğimiz bilgileri sunmayarak İçerik Yağmuru’nun hakkınızda topladığı kişisel verilerin miktar ve türünü sınırlayabilirsiniz.


İçerik Yağmuru, hizmetlerini pazarladığı ve/veya bir faaliyeti birlikte yürüttüğü üçüncü kişilerle kişisel verilerinizi paylaşabilir. İçerik Yağmuru iş faaliyetlerini yürütmek amacıyla irtibat kurduğu üçüncü kişilerle de bilgilerinizi paylaşabilir. Özellikle kredi kartı bilgileriniz ve banka hesap bilgileriniz, mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydı ile anlaşmalı olduğumuz ödeme kuruluşu sistemleri işleticileri ile paylaşılabilir.


İçerik Yağmuru’nun yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere İçerik Yağmuru’nun yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.


Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler


İnternet Sitemiz vasıtasıyla sunduğunuz kişisel verilere sınırlı sayıda İçerik Yağmuru çalışanı erişir. Çalışanlarımız gizliliğin önemi, ziyaretçilerin verilerinin mevzuata uygun ve güvenli şekilde işlenmesi ve yönetilmesi konusunda eğitimlidir.


Kişisel verilerin korunması İçerik Yağmuru için büyük önem taşır. İçerik Yağmuru, kişisel verilere yetkisiz erişilmemesi ve/veya bu bilgilerin kaybolmaması, hatalı kullanılmaması, ifşa edilmemesi, değiştirilmemesi veya imha edilmemeleri için gerekli önlemleri alır.


İçerik Yağmuru, kişisel verilerinizin gizliliğinin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. İçerik Yağmuru‘nun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen, İnternet Sitemiz’e ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, İçerik Yağmuru bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.


Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları


İçerik Yağmuru’nuntopladığı bilgiler, İçerik Yağmuru’nun hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek ve veritabanını zenginleştirerek bu veritabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. İçerik Yağmuru bu bilgileri web sitesi yönetimi, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır. Ancak bilgilerinizin, anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür.


İçerik Yağmuru tarafından saklanan verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde İçerik Yağmuru’nun bu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. İnternet Sitemiz’i her ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, işletim sisteminiz, kullandığınız tarayıcınız (chrome, explorer vs.), bağlantı zamanı ve süre bilgileriniz ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; izniniz gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerinizin 3. şahıslarla paylaşılmamak kaydıyla İçerik Yağmuru tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.


Toplanan kişisel verileriniz, bu verilerin depolanması veya bu metinde yer alan hukuka uygun amaçlarla, denizaşırı ve kullanıcının/üyenin bulunduğu ülke ve yargı bölgesinden başka dünya çapındaki ülkelere, başka bir ülkede bulunan sunuculara aktarılabilir, işleme alınabilir ve depolanabilir. İçerik Yağmuru, kişisel veriler dâhil olmak üzere kullanıcıların/üyelerin bilgilerini, bulundukları yargı bölgesindeki veri koruma yasalarının aynısına/benzerine sahip olmayan başka bir ülke ve yargı bölgesine aktarabilir.


Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri


İçerik Yağmuru tarafından tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıdaki ölçütlerden yararlanırız:


İlgili mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye uyarız. Anılan sürenin sona ermesiyle, bu verileri saklamamızda herhangi bir meşru menfaatimiz yoksa, verileri ilgili mevzuata uygun şekilde imha ederiz ya da anonim hale getiririz. Eğer, örneğin elektronik ticaret mevzuatında olduğu gibi bu verileri belirli sürelerde/süresiz saklama yükümlülüğümüz varsa, imha sürelerinde bunları da dikkate alırız.


İçerik Yağmuru tarafından tabi olduğumuz mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel veriler bu mevzuatta sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde İçerik Yağmuru tarafından re’sen veya veri sahibinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilecektir.


Çocukların Gizliliği


İçerik Yağmuru bilgisi dahilinde İnternet Sitemiz’de çocuklardan (18 yaşından küçükler) kişisel veri toplamaz ve bu bilgileri kullanmaz. Haberdar olmamız halinde,çocukların İçerik Yağmuru ile irtibata geçmesine, İnternet Sitemiz’i ziyaret etmesine ve/veya çevrimiçi veya çevrimdışı veri paylaşmalarına bilgimiz dahilinde izin vermeyiz.


KVKK’nın 11. Maddesi Doğrultusunda Haklarınız


İçerik Yağmuru’na başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • işlenmiş ise bilgi talep etme,
 • • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • • eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • • KVKK çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,
 • • aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarda sayılan yasal haklarınızı kullanmanıza rağmen hizmet sözleşmesi, kayıt tutma yükümlüğümüz ve diğer yasal yükümlülüklerimiz kapsamında belirli kişisel verilerinizi saklarız.